Kritisch denken: slimmer beslissen en minder fouten maken

Om de prestaties van haar team te verbeteren, interviewt een manager leden van teams die de jaren ervoor goede cijfers hebben gehaald. Op basis van deze interviews concludeert de manager dat open staan voor discussie en een focus op resultaat essentieel zijn voor goede teamprestaties. Welke denkfout maakt deze manager?

In deze tijd van informatieoverload is het belangrijker dan ooit om kritisch te kunnen denken en overwogen beslissingen te kunnen nemen. Kritisch denken hindert bovendien groepsdenken en bevordert creativiteit en innovatie.

Ger en Vincent gebruiken veel cases zoals hierboven om je handvatten uit de wetenschap te laten gebruiken die helpen bij het maken van afgewogen keuzes. Wat is precies het probleem of verbeterpunt (kritisch observeren), hoe werkt de geboden oplossing (kritisch beoordelen) en hoe worden we verleid iets te geloven (denkfouten)? 

Ze brengen je impliciete overtuigingen naar de oppervlakte, testen ze en helpen je bij het in kaart brengen van de stappen die je maakt bij het beoordelen van keuzemogelijkheden. 

ger post.png

Ger Post heeft een bachelor journalistiek en psychologie en heeft een onderzoeksmaster Brain and Cognitive Sciences van de UvA. Hij deed onderzoek naar diepe hersensimulatie bij obsessieve-compulsieve stoornissen en naar genetische (stress) factoren bij schizofrenie. Sinds hij afstudeerde schrijft hij over hersenonderzoek voor een breed publiek, geeft les aan de UvA (o.a. de Masterprogramma's Brain and Cognitive Science en Brain and Cognition in Society) en verzorgt trainingen en lezingen over presteren onder druk en kritisch denken (onder andere voor coaches bij het NOC*NSF).

vincent thijms.png

Vincent Tijms deed na zijn bachelor scheikunde de onderzoeksmaster Brain and Cognitive Sciences aan de UvA. Hij deed onderzoek naar de hersenen van depressieve patienten onder invloed van antidepressiva en naar de neurochemie van de liefde. Na zijn studie gaf hij les aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies, waar hij nu programmacoordinator is. Daarnaast verzorgt hij trainingen en lezingen over kritisch denken voor scholieren en bedrijven en over sociale neurowetenschap voor een breed publiek.